پیشینه انجمن ادبی جوانان شهرضا

انجمن ادبی جوانان شهرضا از سال ۱۳۷۱ به همت آقای محسن سامع و گروهی از جوانان و علاقه‌مندان به  شعر و ادب تشکیل گردید. اقدامات فرهنگی و فعالیت‌های اعضای انجمن باعث شد که این انجمن ادبی خیلی زود در بین مردم و مسئولان جایگاه معتبری پیدا کند. برگزاری جلسات نقد شعر و داستان، برپایی چندین شب شعر و چاپ ویژه نامه‌های گوناگون حاصل فعالیت نه ساله‌ی آقای سامع و اعضای فعال انجمن ادبی بود.

ادامه مطلب