کارخانه نوین

مقدمه: در پی ظهور انقلاب صنعتی در جهان، به یک باره تحولات فراوانی در مقوله‌های مختلف، در ابتدا در کشور انگلستان یعنی زادگاه این سبک و در پی آن در سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی صورت پذیرفت. احداث کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی کوچک و بزرگ از نساجی گرفته تا ادوات کشاورزی و… از زمرۀ مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای این انقلاب […]

ادامه مطلب