کارمندان و دانش آموزان کلاس ششم دبستان دولتی معین زاده خرداد ماه ۱۳۳۵

کارمندان و دانش آموزان کلاس ششم دبستان دولتی معین زاده خرداد ماه 1335

مدرسه معین زاده
این مدرسه که اولین مدرسه ساخته شده بر اساس معماری مخصوص ساختمان های آموزشی می باشد در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی شمسی ساخته شده است و چون در آن زمان رییس آموزش و پرورش شهرضا آقای معین زاده بودند نام وی را بر این مدرسه نهاده اند . فرهنگیان قدیمی شهرضا همواره با نام نیک از آقای معین زاده یاد می کنند و وی نزد مردم محبوبیت داشته است .

ادامه مطلب