کشف حجاب در قمشه

کشف حجاب

کشف حجاب در قمشه: قمشه به عنوان یک شهر مذهبی نمی توانست سیاست کشف حجاب رضا شاه را قبول نماید بر طبق نوشته سیاحان که در دوره های مختلف از قمشه دیدن کرده اند زنان این شهر تنها برای کارهای ضروری وبا اجازه شوهر می توانستند،از خانه خارج شوند.تا توجه به چنین زمینه ای چگونه ممکن بود به یک باره فرهنگ آن ها را تغییر داد.

ادامه مطلب