شهرستان شهرضا-پتانسیل های جذب توریست

  موقعیت و جغرافیای شهرستان شهرضا این مقاله را در شهریورماه سال نود نگاشته ام. شهرستان شهرضا در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است . شهرستان شهرضابا مساحتی حدود۳۹۸۴ کیلومترمربع  بین ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی و ۳۱درجه و۲۴دقیقه تا ۳۲ درجه و ۲۴ دقیقه عرض شمالی و با شهرستان […]

ادامه مطلب