کوه دامزاد و میراثهایش

کوه دامزاد درشرق شهرشهرضا واقع است که طول آن از شمال به جنوب ۳۰کیلومتر واز مشرق به مغرب ۲۵کیلوتر می باشد.وحدود۱۸۵۰متر از سطح دریا ارتفاع دارد.این کوه همکنون دارای سه چشمه به نام های: چشمه لوی(دائمی) – چشمه سیب(دائمی) -چشمه آب دروغ زن(موقتی)  ویک غار ؛که غارشاهقنداب نامیده می شود ودر ۴۰کیلومتری جنوب شرقی شهرضا قرار دارد. بر روی یکی […]

ادامه مطلب