گل سرشور

یکی از مواردی که در فرهنگ مردم شهرستان شهرضا وخیلی دیگر از نقاط ایران مورد استفاده بوده,وهنگام استحمام برای شست وشوی موی سر مورد استفاده قرار می گرفت گل سرشور که یکی از چند موادی بوده که در قدیم برای شستن موی سرقرار می گرفته است.منشأ این گل در خراسان یافت می شود. گل سرشوی چیست؟ گل سرشور یکی از […]

ادامه مطلب