استادریحان

زنده یادبهروز سلطانیان متخلص  به ریحان در سال ١٣٠٢خورشیدی در روستای سرسبز و خرم اسفرجان از توابع شهرستان شهرضا در استان اصفهان و در خانواده ای دوستدار شعر و هنر چشم به جهان گشود.در سال ١٣٢٨ به استخدام اداره ی فرهنگ (آموزش و پرورش شهرضا)درآمد و تا سال ١٣۵۶ به کار تعلیم و تر بیت دانش آموزان در اسفرجان و شهرضا مشغول شد .وی از دوران کودکی شعر می سرود و سرودن غزل را به طور حرفه ای از سال ١٣١۶ آغاز کرد .طبع روان او درسرودن شعر موجب شد ،به شهرضا مهاجرت کند ودر جلسات وانجمن های ادبی شهرضا و اصفهان شرکت کند .

نوحه ها و مراثی پر سوز و گداز استاد در رثای ائمه وخصوصا حضرت سیدالشهدا در ماه محرم و صفر زینت بخش محافل اهل بیت (سلام الله علیها)میباشد.استاد ریحان در بالبداهه شعر گفتن کم نظیر بود واشعاری از ایشان در قالب :غزل ،قصیده،مثنوی و…درچند مجلد به یادگار مانده است .آثار ایشان عبارتند از :منظومه ی ۴۵ معما(منتشر شده درسال١٣٣٧)بوستان کربلا (منتشرشده در سال ١٣٨١)رایحه ی ریحان (منتشر شده در سال ١٣٨٧)ازمدینه تا مدینه (منتشر شده در سال ١٣٧٧)منظومه ی همه پسند (منتشر نشده )شکوفه های باغ ولایت (منتشر نشده )طلیعه ی نور (منتشر نشده ) فرهنگ مردم اسفرجان (منتشر نشده ).استاد ریحان پس از عمری تلاش در عرصه ی فر هنگ و ادب پس از یک عمل جراحی در بیمارستان الزهرای اصفهان در غروب چهارشنبه ١٩تیرماه ١٣٨١ در سن ۷۹ سالگی آسمانی شد و به دیدار حق شتافت .

زنده یادبهروز سلطانیان متخلص  به ریحان در سال ١٣٠٢خورشیدی در روستای سرسبز و خرم اسفرجان از توابع شهرستان شهرضا در استان اصفهان   و   در خانواده ای دوستدار شعر و هنر چشم به جهان گشود.در سال ١٣٢٨ به استخدام اداره ی فرهنگ (آموزش و پرورش شهرضا)درآمد و تا سال ١٣۵۶ به کار تعلیم و تر بیت دانش آموزان در اسفرجان و شهرضا مشغول شد .وی از دوران کودکی شعر می سرود و سرودن غزل را به طور حرفه ای از سال ١٣١۶ آغاز کرد .طبع روان او درسرودن شعر موجب شد ،به شهرضا مهاجرت کند ودر جلسات وانجمن های ادبی شهرضا و اصفهان شرکت کند .

نوحه ها و مراثی پر سوز و گداز استاد در رثای ائمه وخصوصا حضرت سیدالشهدا در ماه محرم و صفر زینت بخش محافل اهل بیت (سلام الله علیها)میباشد.استاد ریحان در بالبداهه شعر گفتن کم نظیر بود واشعاری از ایشان در قالب :غزل ،قصیده،مثنوی و…درچند مجلد به یادگار مانده است .آثار ایشان عبارتند از :منظومه ی ۴۵ معما(منتشر شده درسال١٣٣٧)بوستان کربلا (منتشرشده در سال ١٣٨١)رایحه ی ریحان (منتشر شده در سال ١٣٨٧)ازمدینه تا مدینه (منتشر شده در سال ١٣٧٧)منظومه ی همه پسند (منتشر نشده )شکوفه های باغ ولایت (منتشر نشده )طلیعه ی نور (منتشر نشده ) فرهنگ مردم اسفرجان (منتشر نشده ).استاد ریحان پس از عمری تلاش در عرصه ی فر هنگ و ادب پس از یک عمل جراحی در بیمارستان الزهرای اصفهان در غروب چهارشنبه ١٩تیرماه ١٣٨١ در سن ۷۹ سالگی آسمانی شد و به دیدار حق شتافت .

دیدگاهتان را بنویسید