بانوی هنرمند رویا راعی

ازهمان کودکی به دلیل علاقه شدید به موسیقی اصیل ِ ایرانی، با همت و پشتکارِفراوان توانست دستگاه ها ، ردیف ها و گوشه های موسیقی را آموزش گیرد .
سپس از محضر با بزرگان و هنرمندان عرصه ی موسیقی موسیقی مانند :
محمد رضاشجریان، اکبر گلپایگانی، مهندس همایون خرم، فرهاد فخرالدینی، محمد سریر،علی جهاندار، نوربخش، گنجه ای، صدیق تعریف و خانمها : هنگامه اخوان، پری زنگنه، ملاقات نماید وکسب فیض کند و مورد تایید این اساتید بزرگ قرار گیرد.
رویاراعی در مسابقات موسیقی که از طرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری (نغمه شهر ) در تاریخ ۸۷/۴/۴ برگزار گردید به عنوان بهترین خواننده سنتی معرفی گردید.