حمام بازار

حمام بازار شهرضا مربوط به اوایل  قاجاراست و در  بازاربزرگ، بین راسته بازار مرکزی وخیابان باغملی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۲ باشماره ثبت ۱۰۲۴۳ به‌عنوان یکی از آثارملی ایران به ثبت رسیده است.وهمکنون تغییرکار بری شده وبه عنوان زورخانه مورد استفاده ورزشکاران باستانی کار قرار دارد.