شادروان حسین شکوه «مدیر روزنامه شکوه شهرضا»

شادروان حسین شکوه در سال ۱۲۹۷ در شهرضا به دنیا آمد . از کودکی روحیه ای کنجکاو و علاقه مند به کسب دانش داشت با وجود اینکه در خردسالی از وجود پدر بی بهره گشت با مشقت بسیار و همراه با کارکردن گواهی نامه ابتدائی را گرفت. آنگاه در «وزارت اقتصاد و دارائی» به استخدام رسمی درآمد و در شهرضا اشتغال یافت ابتدا در اصفهان ممیز مالیات شد و سپس به سمت (رئیس اقتصاد و دارائی شهرستان بروجن) رسید پس از آن مدتی در شیراز و سپس در شهرهای اصفهان ، تهران ، کرمانشاه خدمت کرد .

از آنجا که طبعی انتقاد جو داشت ، چند بار به شهرستان هائی مانند لار و بندرعباس تبعید شد . شخصیت پویا و سخت کوش او بود که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق که برای کارمندان دولت انتشار روزنامه اشکالی نداشت و امتیاز روزنامه ای به نام (شکوه شهرضا) در سال ۱۳۳۰ اخذ شد و چند سال انتشار یافت سرانجام در سال ۱۳۷۱ به دیار ابدی شتافت .

دیدگاهتان را بنویسید