شهرضا در زلال شعر(۷)

مرحوم فضل الله عابدی

نویسنده: مصطفی منصف

«شهرضا در زلال شعر» را با نگاهی به مجموعه اشعار یکی دیگر از شاعران این دیار پی می‌گیریم:

۷- فضل الله عابدی و شهرضا

مرحوم فضل الله عابدی در آبان‌ماه ۱۳۱۱ هـ. ش در شهرضا به دنیا آمد. وی به همراه چند تن از معاریف شهر در سال ۱۳۳۸ هیئت حضرت ابوالفضل(ع) را پایه گذاری کرد و اولین مداح هیئت مذکور شد. مرحوم عابدی به خاطر ذوق و قریحه‌ی شعری که داشت در محافل ادبی شرکت می کرد و با بزرگان شعر و ادب شهر نشست و برخاست می‌نمود؛ همچنین به سبب علاقه‌ای که به اهل بیت (ع) داشت اشعاری در مدح و منقبت و رثای خاندان عصمت و طهارت می‌سرود و در مناسب های مختلف می‌خواند. مجموعه‌ای از اشعار ایشان در کتابی به نام  «ریاض الحسین» به چاپ رسیده‌است.ایشان در شهریور‌ماه ۱۳۸۲ چشم از جهان فرو بست.

در بین اشعار ایشان غزلی درباره‌ی شهرضا موجود است که با هم می خوانیم:

شهر ما خوشتر ز یونان است گویی نیست هست

مفتخر از لطف یزدان است گویی نیست هست

چون هویدا از ضمیرش هست آثار علوم

اندر آن سقراط پنهان است گویی نیست هست

نور دانش گشته ساطع دم به دم زاطراف آن

در حقیقت سرزمین ذوق و عرفان است گویی نیست هست

چند قرنی بود پنهان نور آن در زیر ابر

حالیا بنگر چو خورشیدی نمایان است گویی نیست هست

بس عیان ز انوار حق چون طور سینا گشته است

هم نوا با پور عمران است گویی نیست هست

مسکن عزّ و شرافت شاهد آزادگی است

در حقیقت سنگر آزادمردان است گویی نیست هست

از حکیمانش یکی امروز باشد آشکار

«شیخ هادی»[i] کان عرفان است گویی نیست هست

فیلسوف حکمت و دانای فقه و هم اصول

فرد واحد او به دوران است گویی نیست هست

«مهدوی»[ii] آن مرد حق دارای علم واجتهاد

دین و هم دانش ورا در تحت فرمان است گویی نیست هست

گر نگویم مرجع تقلید اهل شهرماست

این خطا و بلکه کتمان است گویی نیست هست

بحر عرفان شاعر آزاده آن پیر زمان

در حقیقت طبع او دریای عمان است گویی نیست هست

نزد این استاد صاحب امتیاز خوش نفس

شعر من چون زیره بهر شهر کرمان است گویی نیست هست

عابدی را پاسخ شعرش به جز تشویق نیست

این سخن با اهل عرفان است گویی نیست هست[iii]

ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که مرحوم عابدی شعری در ستایش حکیم مهدی الهی قمشه ای سروده است که در آن هم ذکری از شهرضا به میان آمده است[iv]

[i] – منظور ملا محمد هادی فرزانه (۱۲۶۳ -۱۳۴۴هـ. ش) حکیم و عارف شهرضایی است

[ii] – منظور میرزا محمدرضا مهدوی (۱۳۲۰ هـ.  ق. ۱۳۴۷هـ. ش)عالم و مجتهد بزرگ شهرضایی است

[iii] – فضل الله عابدی(۱۳۸۳) ریاض الحسین(مجموعه شعر)،اصفهان، صغیر صص ۱۲۶_۱۲۷

[iv] – ریاض الحسین(مجموعه شعر)، صص ۱۳۳_۱۳۴