قلعه چغاد

قلعه چغاد واقع در صحرای چغاد شهرضا واقع هست.این بنای تاریخی که رو به زوال هست,زمانی چندین خانوار با حیوانات اهلی در این قلعه زندگی می کرداند.البته به لحاظی می توان بیان کرد که درزمان قدیم که ناامنی وجود داشته روستا هاخانوارها درقلعه سکونت می گزیدندوبرای کشاورزی ودامپروری به بیرون از قلعه مراجعن می کردند.آنطور که سینه به سینه نقل شده:قلعه چغاد درقدیم زردشتی ها درآن سکونت داشتند وحتی یک آتشکده ومحل عبادت زردشتیان درقلعه وجود داشته است.مردمی که ساکن این قلعه بودند به باغداری وپرورش درخت انگور مشغول بودندوبیشترین محصلاتشان شیره انگور وکشمش بوده است.این مکان تاریخی الان داری مالک شخصی هست.امید داریم زمانی برسد تا باتحقیقات وپزوهشهای بیشتراطلاعات دقیقتری از اماکن تاریخی شهرستان شهرضا به دست بیایدواداره میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری شهرضا درحفظ این آثارکوشا باشند.اگر توجهی خاص به بحث میراث فرهنگی وگردشگری شود,وزیرساختهای لازم به وجود آید شهرستان شهرضا می تواند یکی از قطبهای گردشگری استان اصفهان به حساب بیاید.

در زیر تصاویری از قلعه ی چغاد که زمانی با شکوه بوده والان روبه زوال هست را می بینید:

برج نگهبانی وباروی قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

نمایی از قلعه چغاد

این تحقیق وعکسها توسط عمادالدین منصف انجام شده است.