وضعیت اسفبارکارخانه نوین شهرضا

 

            چه کسی پاسخگوهست؟img_2727

مقدمه ای بر میراث فرهنگی شهرضا

اوضاع میراث فرهنگی شهرضا به طوری روبه زوال وازبین رفتنه که باتلاش یک سازمان خاص که مسئولیت این امر بردوش هست,به تنهایی جواب گوی این همه تخریب ها وخرابی های آثارتاریخی نیست.

کارخانه نوین شهرضا نمونه ای بارز از نابودی این اثر جاودان هست,که زمانی می توانست نماد ورود صنعت به شهرضاباشدوحس غروری را برای هر شهرضایی به دنبال داشته باشد,اما کارهایی که این چند ساله توسط از ارگان ها باعث شده,این اثربیشتربه صورت خرابه ای خود نمایی کند.پنجره های به آن زیبایی را تخریب می کنند,بجای سنگ فرش زیبا,کف بعضی از جاهای این اثررا آسفالت می ریزند.واتوبوس واحد مخروبه را درکنارساختمانهایی که چطورآن زمان احداث گردیده می گذارند.دوست داریم گردشگران بیایند وچه اثری راببینند.

عزیزانی که کاروانسرای امین آباد را دیده باشند,دربهتی فرو می روندباورنکردنی.از نماینده محترم شهرستانهای شهرضا ودهاقان تقاضامندم,اگر به دنبال آبادی روستای امین آبادند,یک سرمایه گذار پیداکنند تا مردم این روستا از برکت این اثر قدیمی بهرمند شوند وکمی ازمشکلات اقتصادیشان کاسته شود.

عصارخانه امین بیطرف؛ این اثر را هم به زودی خواهیم دیدبا شرایط کنونی ازبین خواهدرفت.

مردم حق شان هست,که ملکشان را نوسازی کنند,واین وظیفه نماینده محترمان هست که خیرین شهر را ترقیب کند که املاکی را که به ثبت ملی رسیده هست,خریداری کنند ودر اختیار میراث فرهنگی قرار دهند.تا میراث اقدامات لازمه را انجام دهدوزمینه را برای بازدید گردشگران آماده سازی کند.

اگر همه بازاریان هم دل با مسئولین دلسوز گام بردارند وبه سودآنی فکر نکنند,دست به دست بازار را باهم خواهیم ساخت.

اگر شهرداری مقداری از پول را که قرارهست به فرهنگ اختصاص دهد ,در هرسال به دانشجویان باستان شناس فوق لیسانس ویا دکتراپرداخت که پایان نامه خودشان را به بررسی آثار تاریخی شهرضا قرار دهند,امید خواهد بود هرچندکوچک برای حفاظت هر چه بیشتر از میراث فرهنگی شهرضا.

تقاضای من ازنماینده ام به عنوان یک شهروند این هست,که همگرایی مدیران را بیشترکندو در زمینه میراث فرهنگی با مدیران ارشدکشوری رایزنی کنندتا چند تا از بناها که از لحاظ معماری وتاریخی را خریداری ودر اختیار اراده میراث فرهنگی قراردهند.مثل:عصارخانه امین بیطرف وغیره.چون می ترسم نام ببرم همانند کاروانسرای جعفر خان تخریب بشود.

بایست همه مردم را آگاه سازی کرد,که اماکن تاریخی یادگارنیاکان ماهستندونشانه ای از وجود شهریت ماهست.

خیرین محترم اگر به میراث فرهنگی بها داده بشود و مورد مرمت قرار گیرد,زمینه ساز رونق اقتصادی خواهیم بود برپایه ی گردشگری.واصالت وهویت اسلامی ایرانی ما پابرجاخواهد بودتا به نسلهای بعد نشان دهیم که مسلمان ایرانی همه وقت درتلاش بوده.واین اثار تاریخی نشان از علم معماران وهویت فرهنگی ماهست.دوستان همه چیز را در سودالان نبینیم بلکه سودی پایدار هست که بر طبق اصول پایه ریزی شده باشد.اوضاع اسف بار این گنج تاریخی که نماد ورود صنعت مدرن درشهرستان شهرضا هست،چه ادارتی بایست پاسخگو باشند.

img_2711تصویر۱کارخانه نوین

img_2712تصویر۲کارخانه نوین

img_2713تصویر۳کارخانه نوین

img_2714تصویر۴کارخانه نوین

img_2715تصویر۵کارخانه نوین

img_2716تصویر۶کارخانه نوین

img_2717تصویر۷کارخانه نوین

img_2718تصویر۸کارخانه نوین

img_2720تصویر۹کارخانه نوین

img_2721تصویر۱۰کارخانه نوین

img_2723img_2721تصویر۱۱کارخانه نوین

img_2724تصویر۱۲کارخانه نوین

تصویر۱۳کارخانه نوین

تصویر۱۳کارخانه نوین

وضعیت داخل یکی از سوله های کارخانه نوین که به سالن پیت بال تبدیل شده.

 

مکان ورزش پیت بال در داخل اماکن تاریخی نیست.شرایط فعلی کارخانه نتیجه اقدامات شهرداری است.هرچندکه اداره میراث فرهنگی شهرستان شهرضا چندین بار تذکر داده اند.

نویسنده:عمادالدین منصف