منحصر به فرد ترین و بی نظیر ترین عکس فوتبال شهرضا

تیم فوتبال منتخب شهرضا-۱۳۳۸

ایستاده از راست :رحیم تیموریان (سرپرست و مربی) – مرحوم سرهنگ مسعود خان احمدی – ایرج صنعتی زاده – مرحوم قدرت اله فاتحی – ناشناس – محمود مدنی – مرحوم منصور رضایی

نشسته از راست : دکتر سیروس حمیدی – اکبر عندلیب – علی محمد اعتدالی – مهدی کریم زاد – ایرج رضایی

(برگرفته از آرشیو شخصی جناب عبدالرحیم تیموریان)