هیئت سقا

هیئت سقا با سابقه شیصد سال نیز جزء نخستین هیئتهای مذهبی شهرستان می‌باشد که به دست غلامرضا دهقان‌زاد راه اندازی شده و سپس حاج علی ، غلامرضا و حاج عطاء الهم دهقان‌زاد ادامه دهنده راه نیاکان خود بودند.در چند سال اول هیئت مَشک بزرگی از آب داشت که پس از پایان عزاداری، آب مشک را به درون حوضهای سنگی قدیمی می‌ریختند و مردم برای تبرک از آن استفاده می‌نمودند.

این هیئت توسط کشاورزان بنا شده و افراد نیز هیئت کشاورز می‌باشند و به یاد حضرت اباالفضل(ع) نام سقا را برخود گذاشته‌اند. این هیئت به صورت سینه زنی به عزاداری می‌پردازد و طبق رسمی قدیمی در هنگام ورود به
مجالس ابتدا سلام می‌دهند و بعد از اینکه جواب شنیدند وارد محفل عزا می‌شوند.

خلاصه سلام این هیئت به شرح ذیل می‌باشد:

ای به بازار سخن جلوه نما بسم الله / مشکلات همه راه عقده نما بسم الله / چیست افزون به جز از نام خدا بسم الله/ کیست بهتر زنبی لب بگشا بسم الله / هر که دارد سخن و بحث به ما بسم الله / ای حریفان که کسی مفت سخنور نشد/ لایق منقبت حیدر صفدر نشود/ هیچ دیوانه در این بزم سخنور نشود/ هیچ کس مثل من کم شده مُضطر نشود/ هر که دارد سخن و بحث به ما بسم الله

که درجواب می‌شوند: ابتدا حلقه توحید خدا را عشق است/ انتها، روز حساب شیعیان را عشق است/ طرب و عیش همه جنتیان را عشق است / غم و اندوه همه دوزخیان را عشق است/ اغنی هر نیک و بد کون و مکان را عشق است.