پروفسور ولی اله طحانی

شـادروان پروفسور ولی اله طحـانی در سال ۱۳۲۲ در شهرستان شهرضا در یک خانواده اصیل و متدین متولد گردید. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهرستان شهرضا به پایان رساند و در سال ۱۳۴۱ با کسب رتبه اول در کنکور ورودی، وارد دانشکده نفت آبادان شد. پس از فارغ التحصیلی از این دانشکده، با دریافت بورس از صنعت نفت برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شدند و در سال ۱۹۷۲ دکترای خود را در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و در زمینه کنترل فازی تحت سرپرستی پروفسور “زاده”، بنیانگذار سیستم های فازی و از برجستگان مهندسی برق در جهان، به پایان رساند. پس از مراجعت به ایران، از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۱ در مرتبه های استـادیاری و دانشیـاری در رشته کنتـرل فـازی در دانشکده نفت آبادان مشغول به تدریس بودند و از سال ۱۳۶۲ با مراتب دانشیـاری و استـادی در خدمت دانشجویان و همکاران دانشـگـاه صنعتی اصفـهان (دانشـکده برق و کامپیوتر) بوده اند. ایشان در طی این سالها افتخـار پایه گـذاری رشته مهندسی کنترل این دانشکده در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را داشته اند.

زمینه های تحقیقاتی ایشان گسترده و شامل صدها تحقیق و طرح است. از شاخص ترین این فعالیت ها می توان به رساله دکترای ایشان و دو مقاله ارزشمند سالهای ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ و هم چنین تدریـس و راهنمـایی ده ها دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اشاره نمود. پروفسور ” زاده ” ، در پیشگفتاری اشاره می نمایند که رساله دکترای پروفسور طحانی یکی از نخستین کارها در زمینه متغیرهای زبانی، روابط فازی و استنتاج تقریبی است و به جرأت می توان گفت پروفسور طحانی اولین ایرانی است که گام های بلندی در ترویج سیستـم های فازی در ایران برداشته اسـت. به استناد وبگاه های ISI ، Google Book و سایر مراجع، صدها مقاله معتبر علمی و بیش از یک صد کتاب معتبر علمی در جهان مستقیماً به نام و تحقیقات ایشان اشاره نموده اند. پروفسور لطفی زاد به عنوان بنیانگذار سیستم های فازی در جهان، پروفسور طحانی را بهترین دانشجوی کل دوران علمی خود دانسته است. ایشان افتخاری بزرگ برای جامعه علمی کشور بوده اند و فقـدان این دانشمند وارسـته در تابستان ۱۳۸۰، برای کشـور و به ویژه دانش پژوهان، استادان و دانشجویان ضایعه ای اسفنـاک بوده است. یادشان گرامی و روانشان شاد باد.

دیدگاهتان را بنویسید