قلعه تاریخی روستای مسیینه

مقدمه:

روستا ی مسیینه در دهستان منظریه شهرستان شهرضا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹۲ نفر (۵۵خانوار) بوده‌است.و طبق سرشماری مرکزآمار ایران سال۱۳۹۰،جمعیت آن۱۵۸نفر(۴۹خانوار)بوده است.که این نشان دهنده مهاجرت روستاییان به شهرها است.ویکی از عوامل مهم مهاجرت روستاییان -روستای مسینه-کمبود آب وخشکسالیهای پی درپی چندسال اخیراست.روستای مسینه در ۲۰ کیلومتری جاده شهرضا به طرف شیراز در استان اصفهان واقع شده است.

نقشه ماهواره ای راههای ارتباطی روستاهای شهرستان شهرضا-منبع سایت بهراه

قلعه روستای مسیینه:

قلعه مستطیل شکل ومساحت حدود۵۰۰۰مترمربع براساس گفته های مردم محلی وسعت دارد.این بنا دارای دیوار های بلند وچندین برج ،کوچه های پر پیچ وخم و مسقف و پنجره های کوچک خانه ایی  که درقلعه واقع اند، نشان از روزگاران قدیم نا امنی دارد.گفته شده درحمله  مغولها آسیبهای فراوانی به این مناطق واردشده است و خیل کثیری ازمردم این نواحی در حمله مغول ها کشته شده اند.و این قلعه هم بر روی  یکی از همان خرابه ها بنا گردیده است.در بررسی ها نمایان شد مردمان این روستا مثل بقیه روستاهای اطراف به کشت غلات وباغات انگور مشغول بوده اند. و از جمله مهمترین تولیداتشان کشمش سبز هست، که هنوز آثار اتاق هایی که سقف آن ها را میخ های چوب  کوبیده اند برای به بند کشیدن انگور برای کشمش سبز نمایان است. در تحقیق میدانی تخریبهای انسانی فراوانی بر پیکر این قلعه مانند ابنیه های دیگر دیده می شود.امید به اینکه این ابنیه های تاریخی را حفظ وبه دست آیندگان بسپاریم.

 

1تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

4تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

5تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

6تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

7تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

8تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

9تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

10تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

11تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

14تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه

تصاویری از قلعه ی روستای مسیینه-یکی از برج های قلعه

تصویری ازیکی از دروازه های قلعه ی روستای مسیینه

در دروازه قلعه مسیینه

 

پژوهشگر: عماد الدین منصف